Podział nieruchomości rolnych

Podział nieruchomości rolnych jest to tzw. podział uproszczony, ponieważ nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej.

 

Czym są nieruchomości rolne?

Nieruchomości przeznaczone na cele rolne są wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne. Do tej grupy zaliczamy także nieruchomości wykazane jako użytki kopalne, nieużytki i drogi (o ile nie ustalono dla nich indywidualnych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Procedura podziału gruntów rolnych

O tym jak wygląda procedura podziału gruntów rolnych decyduje wielkość wydzielonych działek. Jeżeli nowo wydzielona działka rolna jest większa od 0,3 hektara, wówczas nie jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjnej, która musiałaby zatwierdzić dokonany podział. Głównym celem tych przepisów jest zapobieganie nadmiernemu przekształcaniu działek na małe działki, z późniejszym zamiarem ich przekształcenia na działki budowlane.

 

Etapy podziały gruntów rolnych

Procedura podziału gruntów rolnych (których powierzchnia nie jest mniejsza niż 0,3 ha) wygląda następująco:

  1. Dostarczenie dokumentów potwierdzających prawo własności (akt notarialny, prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu własności, wypis z księgi wieczystej) oraz dokumentów urzędowych, które potwierdzają rolne przeznaczenie działki.
  2. Wykonanie przez uprawnionego geodetę projektu podziału działki oraz określenia granic nieruchomości i poinformowanie wszystkich zainteresowanych stron o nowych granicach działki.
  3. Wytyczenie nowych punktów granicznych podzielonej nieruchomości i stabilizacja tych punktów w obecności właścicieli bezpośrednio sąsiadujących nieruchomości.
  4. Przygotowanie protokołu i sporządzenie przez geodetę operatu geodezyjnego.

 

Operat podziałowy składa się z następujących dokumentów:

  • Protokół z przyjęcia granic,
  • Mapa z wyznaczonymi granicami podziału działki,
  • Wykaz zmian gruntowych.

 

Geodeta zobowiązany jest do przekazania operatu do właściwego terytorialnie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Przykładowo w Gliwicach wydział ten znajduje się w Starostwie Powiatowym na ul. Zygmunta Starego 17. Akceptacja operatu przez właściwe organy stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

O nas

Specjalizujemy się w dostarczaniu usług geodezyjnych na terenie Gliwic, Tarnowskich Gór oraz sąsiednich miast. Doskonale znamy specyfikę regionu, dzięki czemu wszelkie prace możemy wykonać sprawnie i bardzo precyzyjnie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Wektor Olaf Hazelbusz

Skontaktuj się z doświadczonym biurem geodezyjnym na Śląsku. Wykonamy dla Ciebie pełny zakres usług związanych z geodezyjną obsługą inwestycji. Zapewniamy fachowe wsparcie na każdym etapie współpracy.

tel.: +48 505-125-587

email: olaf.wektor

ul. Gliwicka 35

42-600 Tarnowskie Góry

Formularz kontaktowy